ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีรามทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถจังหวัด กำแพงเพชร, ตาก, กรุงเทพ, เชียงใหม่, นครสวรรค์, ลำปาง, ลำพูน, ปทุมธานี, โดยมีจุดจอดที่สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์คือ บขส. กำแพงเพชร, จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล, จุดจอด อ.วังเจ้า, กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.เชียงดาว, จุดจอด อ.ฝาง, จุดจอด อ.แม่ริม, จุดจอดไชยปราการ, จุดจอดบ้านท่าตอน, จุดจอดบ้านแม่มาลัย, บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต), บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต), บขส. ตาก, จุดจอดป้อมบ้านตาก, บขส. นครสวรรค์, จุดจอด อ.แม่พริก, จุดจอด อ.สบปราบ, จุดจอด อ.เถิน, บขส. ลำปาง, จุดจอดดอยติ, สถานีเดินรถรังสิต,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไทยศรีรามทัวร์ ต้องทำอย่างไร?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ ไทยศรีรามทัวร์ ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์

ตารางเดินรถ ไทยศรีรามทัวร์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

ไทยศรีรามทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
01:45 น.03:00 +1dม.4 พ250รถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก
01:45 น.02:15 ม.4 พ150รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
17:45 น.22:45 ม.4 ข594รถทัวร์
18:00 น.00:00 ม.4 พ457รถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dม.4 ข594รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
17:45 น.06:45 +1dม.4 ข734รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
17:45 น.07:55 +1dม.4 ข734รถทัวร์
18:00 น.08:20 +1dม.4 พ834รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
17:45 น.04:15 +1dม.4 ข734รถทัวร์
18:00 น.04:30 +1dม.4 พ758รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่
17:45 น.07:15 +1dม.4 ข734รถทัวร์
18:00 น.07:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่
17:45 น.08:35 +1dม.4 ข734รถทัวร์
18:00 น.09:40 +1dม.4 พ857รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่
17:45 น.05:15 +1dม.4 ข734รถทัวร์
18:00 น.05:30 +1dม.4 พ758รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
17:45 น.03:45 +1dม.4 ข594รถทัวร์
18:00 น.04:00 +1dม.4 พ693รถทัวร์
20:00 น.06:00 +1dม.4 ข594รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
17:45 น.03:45 +1dม.4 ข594รถทัวร์
18:00 น.04:00 +1dม.4 พ693รถทัวร์
20:00 น.06:00 +1dม.4 ข594รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ตาก จ.ตาก
17:45 น.23:45 ม.4 ข594รถทัวร์
18:00 น.01:00 +1dม.4 พ511รถทัวร์
20:00 น.02:00 +1dม.4 ข594รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
18:00 น.01:15 +1dม.4 พ596รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดป้อมบ้านตาก จ.ตาก
18:00 น.01:10 +1dม.4 พ596รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก
18:00 น.00:30 +1dม.4 พ511รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
17:45 น.21:15 ม.4 ข594รถทัวร์
18:45 น.22:45 ม.4 พ252รถทัวร์
20:00 น.23:30 ม.4 ข594รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่พริก จ.ลำปาง
18:00 น.01:30 +1dม.4 พ596รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สบปราบ จ.ลำปาง
18:00 น.02:00 +1dม.4 พ596รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง
17:45 น.00:45 +1dม.4 ข594รถทัวร์
18:00 น.01:45 +1dม.4 พ596รถทัวร์
20:00 น.03:00 +1dม.4 ข594รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง
18:00 น.02:30 +1dม.4 พ596รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดดอยติ จ.ลำพูน
17:45 น.03:15 +1dม.4 ข594รถทัวร์
18:00 น.03:30 +1dม.4 พ693รถทัวร์
20:00 น.05:30 +1dม.4 ข594รถทัวร์
จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:00 น.04:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
จุดจอด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.04:30 +1dม.4 พ758รถทัวร์
จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.04:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
15:30 น.04:30 +1dม.4 พ857รถทัวร์
จุดจอดบ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.04:30 +1dม.4 พ758รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:30 น.04:30 +1dม.4 พ693รถทัวร์
19:50 น.06:20 +1dม.4 ข594รถทัวร์
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
23:45 น.05:45 +1dม.4 พ524รถทัวร์
สถานีเดินรถรังสิต จ.ปทุมธานี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
21:00 น.01:45 +1dม.4 พ457รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จุดจอดรถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์ ระบบออนไลน์

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ บขส. กำแพงเพชร, จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล, จุดจอด อ.วังเจ้า, กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.เชียงดาว, จุดจอด อ.ฝาง, จุดจอด อ.แม่ริม, จุดจอดไชยปราการ, จุดจอดบ้านท่าตอน, จุดจอดบ้านแม่มาลัย, บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต), บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต), บขส. ตาก, จุดจอดป้อมบ้านตาก, บขส. นครสวรรค์, จุดจอด อ.แม่พริก, จุดจอด อ.สบปราบ, จุดจอด อ.เถิน, บขส. ลำปาง, จุดจอดดอยติ, สถานีเดินรถรังสิต, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กำแพงเพชร, ตาก, กรุงเทพ, เชียงใหม่, นครสวรรค์, ลำปาง, ลำพูน, ปทุมธานี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาเที่ยวรถได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วไทยศรีรามทัวร์

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไทยศรีรามทัวร์ ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

ไทยศรีราม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)
โทร 098-3950682
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 37,38
โทร 063-4216967
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วไทยศรีรามทัวร์

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไทยศรีรามทัวร์

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไทยศรีรามทัวร์ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถไทยศรีรามทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ตาก จ.ตาก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดป้อมบ้านตาก จ.ตาก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.วังเจ้า จ.ตาก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่พริก จ.ลำปาง

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สบปราบ จ.ลำปาง

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดดอยติ จ.ลำพูน

จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

สถานีเดินรถรังสิต จ.ปทุมธานี – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวก เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์ ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วไทยศรีรามทัวร์ ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *