ช่องทางชำระค่าตั๋ว

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์มีช่องทางในการชำระค่าตั๋วได้ 2 ช่องทางคือ

  1. เลือกในระบบจะจ่ายผ่าน 7-11 ใกล้บ้าน หรือ
  2. เลือกจ่ายผ่านบัตรเครดิต Visa Mastercard