สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถจังหวัด กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองคาย, มหาสารคาม, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, โดยมีจุดจอดที่สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์คือ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด เขาสวนกวาง, จุดจอด อ.ภูเวียง, จุดจอด อ.หนองนาคำ, จุดจอดน้ำพอง, จุดจอดหนองเรือ, บขส. ขอนแก่น, จุดจอด อ.บ้านแท่น, จุดจอด อ.โซ่พิสัย, จุดจอด อ.บุ้งคล้า, จุดจอด อ.พรเจริญ, จุดจอด อ.ศรีวิไล, จุดจอดไคสี, จุดจอดชัยพร, จุดจอดโนนสมบูรณ์, จุดจอดบ้านคำแก้ว, จุดจอดบ้านสะง้อ, จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง, จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง, จุดจอดบ้านหอคำ, จุดจอดปากคาด, บขส. บึงกาฬ, จุดจอด อ.บ้านม่วง, จุดจอด อ.สว่างแดนดิน, จุดจอดกุดเรือคำ, จุดจอดโคกสี, จุดจอดบ้านโคกคอน, จุดจอดบ้านดงบัง, จุดจอดบ้านต้าย, จุดจอดบ้านเหล่า, จุดจอดหนองแวง, จุดจอด อ.เฝ้าไร่, จุดจอด อ.โพนพิสัย, จุดจอด อ.รัตนวาปี, จุดจอด อ.สังคม, จุดจอดน้ำสวย, จุดจอดบ้านคำปะกั้ง, จุดจอดบ้านเซิม, จุดจอดบ้านน้ำเป, บขส. หนองคาย, จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง, จุดจอดกุดกระสู้, จุดจอดกุดดินจี่, จุดจอดนาคำไฮ, จุดจอดนาด่าน, จุดจอดแยกข้าวสาร, จุดจอดสุวรรณคูหา, บขส. หนองบัวลำภู, จุดจอด โนนสะอาด, จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ, จุดจอด ห้วยเกิ้ง, จุดจอด อ.นายูง, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านดุง, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอด อ.หนองหาน, จุดจอดกุดจิก, จุดจอดคอนสาย, จุดจอดทุ่งใหญ่, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอดบ้านก้อง, จุดจอดบ้านนาคำน้อย, จุดจอดบ้านนาต้อง, จุดจอดพังงู, จุดจอดแยกกุมภวาปี, จุดจอดแยกสามเหลี่ยม, จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง, จุดจอดหนองบัวแดง, จุดจอดหนองเม็ก, จุดจอดหนองแวงใหญ่, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สวัสดีอีสาน ต้องทำอย่างไร?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ สวัสดีอีสาน ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์สวัสดีอีสาน
ขอบคุณภาพ รถทัวร์สวัสดีอีสาน

ตารางเดินรถ สวัสดีอีสาน จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

สวัสดีอีสาน มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
18:15 น.01:00 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:45 น.02:15 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.03:00 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.03:40 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
19:49 น.01:49 +1dม.4 พ527รถทัวร์
20:29 น.03:19 +1dม.4 พ527รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
19:49 น.01:49 +1dม.4 พ527รถทัวร์
20:29 น.03:29 +1dม.4 พ527รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดน้ำพอง จ.ขอนแก่น
18:15 น.00:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:45 น.02:00 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.02:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.03:25 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองเรือ จ.ขอนแก่น
19:49 น.01:49 +1dม.4 พ527รถทัวร์
20:29 น.02:59 +1dม.4 พ527รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
21:00 น.03:00 +1dม.4 พ443รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
19:49 น.01:49 +1dม.4 พ527รถทัวร์
20:29 น.02:29 +1dม.4 พ527รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
18:15 น.04:15 +1dม.4 พ659รถทัวร์
20:55 น.06:55 +1dม.4 พ659รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ
19:45 น.07:10 +1dม.4 พ769รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
18:15 น.04:55 +1dม.4 พ693รถทัวร์
20:55 น.07:35 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
18:15 น.05:05 +1dม.4 พ710รถทัวร์
20:55 น.07:45 +1dม.4 พ710รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ
19:45 น.06:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
21:00 น.07:40 +1dม.4 พ735รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดชัยพร จ.บึงกาฬ
19:45 น.06:55 +1dม.4 พ769รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโนนสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ
18:15 น.05:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
20:55 น.07:55 +1dม.4 พ735รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ
18:15 น.04:15 +1dม.4 พ693รถทัวร์
20:55 น.06:55 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ
19:45 น.06:20 +1dม.4 พ735รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ
18:15 น.04:25 +1dม.4 พ693รถทัวร์
20:55 น.07:05 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ
19:45 น.06:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ
19:45 น.06:05 +1dม.4 พ735รถทัวร์
21:00 น.07:20 +1dม.4 พ735รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ
19:45 น.05:45 +1dม.4 พ685รถทัวร์
21:00 น.07:00 +1dม.4 พ685รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
18:15 น.05:35 +1dม.4 พ735รถทัวร์
19:45 น.06:35 +1dม.4 พ735รถทัวร์
20:55 น.08:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
21:00 น.08:00 +1dม.4 พ735รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
20:30 น.05:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
20:30 น.04:50 +1dม.4 พ622รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดเรือคำ จ.สกลนคร
20:30 น.05:20 +1dม.4 พ680รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคกสี จ.สกลนคร
20:30 น.04:55 +1dม.4 พ680รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านโคกคอน จ.สกลนคร
20:30 น.04:55 +1dม.4 พ680รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดงบัง จ.สกลนคร
20:30 น.05:00 +1dม.4 พ680รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านต้าย จ.สกลนคร
20:30 น.04:45 +1dม.4 พ622รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเหล่า จ.สกลนคร
20:30 น.05:05 +1dม.4 พ680รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองแวง จ.สกลนคร
20:30 น.05:10 +1dม.4 พ680รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
18:15 น.03:55 +1dม.4 พ659รถทัวร์
20:55 น.06:35 +1dม.4 พ659รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
19:45 น.05:15 +1dม.4 พ643รถทัวร์
21:00 น.06:20 +1dม.4 พ643รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
19:45 น.05:30 +1dม.4 พ685รถทัวร์
21:00 น.06:40 +1dม.4 พ685รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย
20:29 น.07:59 +1dม.4 พ664รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดน้ำสวย จ.หนองคาย
19:45 น.04:05 +1dม.4 พ603รถทัวร์
21:00 น.05:20 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย
18:15 น.03:35 +1dม.4 พ659รถทัวร์
20:55 น.06:15 +1dม.4 พ659รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเซิม จ.มหาสารคาม
18:15 น.03:45 +1dม.4 พ659รถทัวร์
20:55 น.06:25 +1dม.4 พ659รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านน้ำเป จ.หนองคาย
19:45 น.05:35 +1dม.4 พ685รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย
19:45 น.04:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
21:00 น.05:50 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
19:49 น.01:49 +1dม.4 พ527รถทัวร์
20:29 น.03:39 +1dม.4 พ527รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู
19:49 น.03:49 +1dม.4 พ592รถทัวร์
20:29 น.05:29 +1dม.4 พ592รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู
19:49 น.03:49 +1dม.4 พ592รถทัวร์
20:29 น.05:19 +1dม.4 พ592รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู
19:49 น.03:19 +1dม.4 พ592รถทัวร์
20:29 น.05:09 +1dม.4 พ592รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู
19:49 น.03:49 +1dม.4 พ592รถทัวร์
20:29 น.06:19 +1dม.4 พ592รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกข้าวสาร จ.หนองบัวลำภู
20:29 น.06:29 +1dม.4 พ599รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
19:49 น.03:49 +1dม.4 พ592รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
19:49 น.03:19 +1dม.4 พ527รถทัวร์
20:29 น.04:39 +1dม.4 พ527รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด โนนสะอาด จ.อุดรธานี
18:15 น.01:15 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:45 น.02:30 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.03:15 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.03:55 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี
19:45 น.04:05 +1dม.4 พ603รถทัวร์
21:00 น.05:15 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี
18:15 น.01:25 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:45 น.02:40 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.04:05 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.นายูง จ.อุดรธานี
20:29 น.07:39 +1dม.4 พ655รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
20:29 น.07:09 +1dม.4 พ641รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
18:15 น.03:05 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.05:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
20:29 น.06:39 +1dม.4 พ599รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
18:15 น.02:25 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.05:05 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดจิก จ.อุดรธานี
20:30 น.04:45 +1dม.4 พ622รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดคอนสาย จ.อุดรธานี
18:15 น.02:05 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.04:10 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.04:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี
18:15 น.02:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.05:25 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี
20:29 น.06:49 +1dม.4 พ641รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านก้อง จ.อุดรธานี
20:29 น.07:19 +1dม.4 พ655รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาคำน้อย จ.อุดรธานี
20:29 น.07:29 +1dม.4 พ655รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาต้อง จ.อุดรธานี
20:29 น.07:49 +1dม.4 พ664รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพังงู จ.อุดรธานี
20:30 น.04:20 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี
18:15 น.01:35 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:45 น.03:15 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.03:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.04:15 +1dม.4 พ603รถทัวร์
21:00 น.04:20 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี
20:29 น.06:59 +1dม.4 พ641รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง จ.อุดรธานี
18:15 น.01:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.03:50 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.04:25 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองบัวแดง จ.อุดรธานี
18:15 น.02:15 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.04:20 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.04:55 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองเม็ก จ.อุดรธานี
18:15 น.02:35 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.04:40 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.05:15 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองแวงใหญ่ จ.อุดรธานี
18:15 น.01:55 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:30 น.04:05 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:55 น.04:35 +1dม.4 พ603รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
19:45 น.03:45 +1dม.4 พ603รถทัวร์
21:00 น.05:00 +1dม.4 พ603รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ
03:00 น.07:40 ม.4 พ284รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ
03:00 น.07:20 ม.4 พ284รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ
03:00 น.07:00 ม.4 พ246รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
03:00 น.08:00 ม.4 พ284รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
03:00 น.06:20 ม.4 พ210รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
03:00 น.06:40 ม.4 พ246รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดน้ำสวย จ.หนองคาย
03:00 น.05:20 ม.4 พ170รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย
03:00 น.05:50 ม.4 พ170รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี
03:00 น.05:15 ม.4 พ170รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดแยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี
03:00 น.04:20 ม.4 พ170รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
03:00 น.05:00 ม.4 พ170รถทัวร์
จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:40 น.03:30 +1dม.4 พ659รถทัวร์
18:10 น.04:00 +1dม.4 พ659รถทัวร์
จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:15 น.04:15 +1dม.4 พ769รถทัวร์
จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:20 น.03:30 +1dม.4 พ693รถทัวร์
17:50 น.04:00 +1dม.4 พ693รถทัวร์
จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.03:30 +1dม.4 พ710รถทัวร์
17:30 น.04:00 +1dม.4 พ710รถทัวร์
จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.04:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
จุดจอดชัยพร จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.04:15 +1dม.4 พ769รถทัวร์
จุดจอดโนนสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:40 น.03:30 +1dม.4 พ735รถทัวร์
17:10 น.04:00 +1dม.4 พ735รถทัวร์
จุดจอดบ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:40 น.03:30 +1dม.4 พ693รถทัวร์
18:10 น.04:00 +1dม.4 พ693รถทัวร์
จุดจอดบ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:50 น.04:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:25 น.03:30 +1dม.4 พ693รถทัวร์
17:55 น.04:00 +1dม.4 พ693รถทัวร์
จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:55 น.04:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:45 น.04:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.04:15 +1dม.4 พ685รถทัวร์
บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.03:30 +1dม.4 พ735รถทัวร์
17:00 น.04:00 +1dม.4 พ735รถทัวร์
17:15 น.04:15 +1dม.4 พ735รถทัวร์
จุดจอด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.03:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.03:30 +1dม.4 พ622รถทัวร์
จุดจอดกุดเรือคำ จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:10 น.03:30 +1dป.1680รถทัวร์
จุดจอดโคกสี จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:35 น.03:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
จุดจอดบ้านโคกคอน จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:35 น.03:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
จุดจอดบ้านดงบัง จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.03:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
จุดจอดบ้านต้าย จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:10 น.03:30 +1dม.4 พ622รถทัวร์
จุดจอดบ้านเหล่า จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:25 น.03:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
จุดจอดหนองแวง จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:20 น.03:30 +1dม.4 พ680รถทัวร์
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.03:30 +1dม.4 พ659รถทัวร์
18:30 น.04:00 +1dม.4 พ659รถทัวร์
จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:40 น.04:15 +1dม.4 พ643รถทัวร์
จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:15 น.04:15 +1dม.4 พ685รถทัวร์
จุดจอดบ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:20 น.03:30 +1dม.4 พ659รถทัวร์
18:50 น.04:00 +1dม.4 พ659รถทัวร์
จุดจอดบ้านเซิม จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:10 น.03:30 +1dม.4 พ659รถทัวร์
18:40 น.04:00 +1dม.4 พ659รถทัวร์
จุดจอดบ้านน้ำเป จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:20 น.04:15 +1dม.4 พ685รถทัวร์
จุดจอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:50 น.03:30 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:20 น.04:00 +1dม.4 พ603รถทัวร์
จุดจอด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:30 น.03:30 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:40 น.03:30 +1dม.4 พ603รถทัวร์
20:10 น.04:00 +1dม.4 พ603รถทัวร์
จุดจอดกุดจิก จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:20 น.03:30 +1dม.4 พ622รถทัวร์
จุดจอดทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.03:30 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:30 น.04:00 +1dม.4 พ603รถทัวร์
จุดจอดหนองเม็ก จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:20 น.03:30 +1dม.4 พ603รถทัวร์
19:50 น.04:00 +1dม.4 พ603รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จุดจอดรถทัวร์สวัสดีอีสาน ระบบออนไลน์

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์สวัสดีอีสาน และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด เขาสวนกวาง, จุดจอด อ.ภูเวียง, จุดจอด อ.หนองนาคำ, จุดจอดน้ำพอง, จุดจอดหนองเรือ, บขส. ขอนแก่น, จุดจอด อ.บ้านแท่น, จุดจอด อ.โซ่พิสัย, จุดจอด อ.บุ้งคล้า, จุดจอด อ.พรเจริญ, จุดจอด อ.ศรีวิไล, จุดจอดไคสี, จุดจอดชัยพร, จุดจอดโนนสมบูรณ์, จุดจอดบ้านคำแก้ว, จุดจอดบ้านสะง้อ, จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง, จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง, จุดจอดบ้านหอคำ, จุดจอดปากคาด, บขส. บึงกาฬ, จุดจอด อ.บ้านม่วง, จุดจอด อ.สว่างแดนดิน, จุดจอดกุดเรือคำ, จุดจอดโคกสี, จุดจอดบ้านโคกคอน, จุดจอดบ้านดงบัง, จุดจอดบ้านต้าย, จุดจอดบ้านเหล่า, จุดจอดหนองแวง, จุดจอด อ.เฝ้าไร่, จุดจอด อ.โพนพิสัย, จุดจอด อ.รัตนวาปี, จุดจอด อ.สังคม, จุดจอดน้ำสวย, จุดจอดบ้านคำปะกั้ง, จุดจอดบ้านเซิม, จุดจอดบ้านน้ำเป, บขส. หนองคาย, จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง, จุดจอดกุดกระสู้, จุดจอดกุดดินจี่, จุดจอดนาคำไฮ, จุดจอดนาด่าน, จุดจอดแยกข้าวสาร, จุดจอดสุวรรณคูหา, บขส. หนองบัวลำภู, จุดจอด โนนสะอาด, จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ, จุดจอด ห้วยเกิ้ง, จุดจอด อ.นายูง, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านดุง, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอด อ.หนองหาน, จุดจอดกุดจิก, จุดจอดคอนสาย, จุดจอดทุ่งใหญ่, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอดบ้านก้อง, จุดจอดบ้านนาคำน้อย, จุดจอดบ้านนาต้อง, จุดจอดพังงู, จุดจอดแยกกุมภวาปี, จุดจอดแยกสามเหลี่ยม, จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง, จุดจอดหนองบัวแดง, จุดจอดหนองเม็ก, จุดจอดหนองแวงใหญ่, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองคาย, มหาสารคาม, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาเที่ยวรถได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วสวัสดีอีสาน

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สวัสดีอีสาน ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
โทร 0-2537-8611,0-2936-3001
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13
โทร 098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
โทร 087-2208994
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วสวัสดีอีสาน

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สวัสดีอีสาน

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สวัสดีอีสานทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถสวัสดีอีสาน ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดน้ำพอง จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองเรือ จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดชัยพร จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโนนสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดเรือคำ จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคกสี จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านโคกคอน จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดงบัง จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านต้าย จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเหล่า จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองแวง จ.สกลนคร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดน้ำสวย จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเซิม จ.มหาสารคาม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านน้ำเป จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกข้าวสาร จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด โนนสะอาด จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.นายูง จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดจิก จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดคอนสาย จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านก้อง จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาคำน้อย จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาต้อง จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพังงู จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองบัวแดง จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองเม็ก จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองแวงใหญ่ จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดน้ำสวย จ.หนองคาย

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดแยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี

บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี

จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดชัยพร จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดโนนสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดกุดเรือคำ จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดโคกสี จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านโคกคอน จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านดงบัง จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านต้าย จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านเหล่า จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดหนองแวง จ.สกลนคร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านเซิม จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านน้ำเป จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดกุดจิก จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดหนองเม็ก จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวก เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์สวัสดีอีสาน ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วสวัสดีอีสาน ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *