จองตั๋วรถทัวร์ อุดรธานี | รถทัวร์ ไป จ.อุดรธานี | จองตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก

จองตั๋วรถทัวร์ เส้นทางเดินรถทัวร์ จ.อุดรธานี แสดงข้อมูลจากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไปจังหวัด อุดรธานี พบว่ามีบริษัททัวร์ สวัสดีอีสาน, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, บุษราคัมทัวร์, อ.ศึกษาทัวร์, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ป.1, ม.1 ก, ม.4 ก,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไปอุดรธานี

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(อุดรธานี) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที

จุดลงรถทัวร์ จ. อุดรธานี จากระบบออนไลน์

จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงจังหวัดอุดรธานี มีจุดจอดดังนี้ : จุดจอด โนนสะอาด, จุดจอด บ้านคำยาง, จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ, จุดจอด ห้วยเกิ้ง, จุดจอด อ.นายูง, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านดุง, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอด อ.หนองหาน, จุดจอด อำเภอวังสามหมอ, จุดจอด อำเภอศรีธาตุ, จุดจอดกุดจิก, จุดจอดคอนสาย, จุดจอดทุ่งใหญ่, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอดบ้านก้อง, จุดจอดบ้านนาคำน้อย, จุดจอดบ้านนาต้อง, จุดจอดพังงู, จุดจอดแยกกุมภวาปี, จุดจอดแยกสามเหลี่ยม, จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง, จุดจอดหนองบัวแดง, จุดจอดหนองเม็ก, จุดจอดหนองแวงใหญ่, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 2,

การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดอุดรธานี สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

ตารางเดินรถระบบจองตั๋วออนไลน์รถทัวร์ไป จ.อุดรธานี

ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด โนนสะอาด
18:15 น.01:15 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
19:45 น.02:30 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.03:15 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.03:55 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.03:40 +1dป.1473บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด บ้านคำยาง
19:15 น.04:40 +1dป.1553บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
19:45 น.04:05 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
21:00 น.05:15 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ห้วยเกิ้ง
18:15 น.01:25 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
19:45 น.02:40 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.04:05 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.นายูง
20:29 น.07:39 +1dม.4 พ655สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.น้ำโสม
19:45 น.05:15 +1dม.1 ก750บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
20:29 น.07:09 +1dม.4 พ641สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.บ้านดุง
18:15 น.03:05 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.05:45 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.บ้านผือ
19:45 น.04:00 +1dม.1 ก750บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
20:29 น.06:39 +1dม.4 พ599สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.หนองหาน
18:15 น.02:25 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.05:05 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
19:00 น.03:55 +1dป.1558บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อำเภอวังสามหมอ
19:15 น.04:25 +1dป.1497บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อำเภอศรีธาตุ
19:15 น.04:05 +1dป.1386บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดกุดจิก
20:30 น.04:45 +1dม.4 พ622สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดคอนสาย
18:15 น.02:05 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.04:10 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.04:45 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดทุ่งใหญ่
18:15 น.02:45 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.05:25 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านกลางใหญ่
19:45 น.04:30 +1dม.1 ก750บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
20:29 น.06:49 +1dม.4 พ641สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านก้อง
20:29 น.07:19 +1dม.4 พ655สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านนาคำน้อย
20:29 น.07:29 +1dม.4 พ655สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านนาต้อง
20:29 น.07:49 +1dม.4 พ664สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดพังงู
20:30 น.04:20 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดแยกกุมภวาปี
18:15 น.01:35 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
19:45 น.03:15 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.03:45 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.04:15 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
21:00 น.04:20 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
19:00 น.02:34 +1dป.1558บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.04:10 +1dป.1473บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
19:45 น.04:45 +1dม.1 ก750บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
20:29 น.06:59 +1dม.4 พ641สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
18:15 น.01:45 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.03:50 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.04:25 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองบัวแดง
18:15 น.02:15 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.04:20 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.04:55 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองเม็ก
18:15 น.02:35 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.04:40 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.05:15 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
19:00 น.03:06 +1dป.1558บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองแวงใหญ่
18:15 น.01:55 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:30 น.04:05 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:55 น.04:35 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1
19:45 น.03:45 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
21:00 น.05:00 +1dม.4 พ603สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:00 น.04:30 +1dป.1630บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
20:30 น.05:20 +1dป.1473บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น-จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
03:00 น.05:15 ม.4 พ170สวัสดีอีสานรถทัวร์
บขส. ขอนแก่น-จุดจอดแยกกุมภวาปี
03:00 น.04:20 ม.4 พ170สวัสดีอีสานรถทัวร์
บขส. ขอนแก่น-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1
03:00 น.05:00 ม.4 พ170สวัสดีอีสานรถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 2
20:30 น.07:00 +1dม.4 ก932อ.ศึกษาทัวร์รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1
17:00 น.04:45 +1dม.4 พ699บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
19:30 น.07:15 +1dม.4 พ699บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.07:45 +1dม.4 พ699บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1
01:00 น.07:15 ม.4 พ378บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:50 น.04:45 +1dม.4 พ378บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. ลำปาง-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1
18:30 น.04:45 +1dม.4 พ605บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.07:15 +1dม.4 พ605บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
21:30 น.07:45 +1dม.4 พ605บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์อุดรธานี จุดจอดรถทัวร์ จุดจอด โนนสะอาด, จุดจอด บ้านคำยาง, จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ, จุดจอด ห้วยเกิ้ง, จุดจอด อ.นายูง, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านดุง, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอด อ.หนองหาน, จุดจอด อำเภอวังสามหมอ, จุดจอด อำเภอศรีธาตุ, จุดจอดกุดจิก, จุดจอดคอนสาย, จุดจอดทุ่งใหญ่, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอดบ้านก้อง, จุดจอดบ้านนาคำน้อย, จุดจอดบ้านนาต้อง, จุดจอดพังงู, จุดจอดแยกกุมภวาปี, จุดจอดแยกสามเหลี่ยม, จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง, จุดจอดหนองบัวแดง, จุดจอดหนองเม็ก, จุดจอดหนองแวงใหญ่, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 2, ค้นเมื่อปี 2566

รถทัวร์ไปอุดรธานี

ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไปอุดรธานี มีช่องทางดังนี้

  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
  • 7-Eleven
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • เคาน์เตอร์ Big C

. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.

โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง

ผู้โดยสารท่านใดต้องการเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี ลงรถที่จุดจอด จุดจอด โนนสะอาด, จุดจอด บ้านคำยาง, จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ, จุดจอด ห้วยเกิ้ง, จุดจอด อ.นายูง, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านดุง, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอด อ.หนองหาน, จุดจอด อำเภอวังสามหมอ, จุดจอด อำเภอศรีธาตุ, จุดจอดกุดจิก, จุดจอดคอนสาย, จุดจอดทุ่งใหญ่, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอดบ้านก้อง, จุดจอดบ้านนาคำน้อย, จุดจอดบ้านนาต้อง, จุดจอดพังงู, จุดจอดแยกกุมภวาปี, จุดจอดแยกสามเหลี่ยม, จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง, จุดจอดหนองบัวแดง, จุดจอดหนองเม็ก, จุดจอดหนองแวงใหญ่, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 2, สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์สวัสดีอีสาน, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, บุษราคัมทัวร์, อ.ศึกษาทัวร์, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *