พิษณุโลกยานยนต์

พิษณุโลกยานยนต์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถจังหวัด กรุงเทพ, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, โดยมีจุดจอดที่สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์คือ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.วังทอง, จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา, จุดจอดบ้านทรัพย์ไพรวัลย์, จุดจอดบ้านแยง, บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2, บขส. พิษณุโลก, สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม), จุดจอด อ.เขาค้อ, จุดจอด ต.บ้านสวน, จุดจอดบ้านกง, จุดจอดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, บขส. สุโขทัย,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์พิษณุโลกยานยนต์ ต้องทำอย่างไร?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ พิษณุโลกยานยนต์ ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์

ตารางเดินรถ พิษณุโลกยานยนต์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

พิษณุโลกยานยนต์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
11:00 น. ป.1360รถทัวร์
20:30 น. ป.1360รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลก
11:00 น. ป.1380รถทัวร์
20:30 น. ป.1380รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ จ.พิษณุโลก
11:00 น. ป.1380รถทัวร์
20:30 น. ป.1380รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านแยง จ.พิษณุโลก
11:00 น. ป.1390รถทัวร์
20:30 น. ป.1390รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก
07:00 น.13:30 ป.1320รถทัวร์
09:00 น.15:15 ป.1320รถทัวร์
11:00 น.17:15 ป.1320รถทัวร์
14:00 น.20:30 VIP 32426รถทัวร์
17:00 น.23:15 ป.1320รถทัวร์
20:30 น.02:45 +1dป.1320รถทัวร์
22:00 น.04:15 +1dป.1320รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
07:00 น.13:00 ป.1320รถทัวร์
09:00 น.14:45 ป.1320รถทัวร์
11:00 น.16:45 ป.1320รถทัวร์
14:00 น.20:00 VIP 32426รถทัวร์
17:00 น.22:45 ป.1320รถทัวร์
20:30 น.02:15 +1dป.1320รถทัวร์
22:00 น.03:45 +1dป.1320รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) จ.พิษณุโลก
07:00 น.13:15 ป.1320รถทัวร์
09:00 น.15:00 ป.1320รถทัวร์
11:00 น.17:00 ป.1320รถทัวร์
14:00 น.20:15 VIP 32426รถทัวร์
17:00 น.23:00 ป.1320รถทัวร์
20:30 น.02:30 +1dป.1320รถทัวร์
22:00 น.04:00 +1dป.1320รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
11:00 น.17:00 ป.1407รถทัวร์
20:30 น.02:30 +1dป.1407รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
07:00 น.14:25 ป.1365รถทัวร์
14:00 น.21:25 VIP 32426รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกง จ.สุโขทัย
07:00 น.14:25 ป.1365รถทัวร์
14:00 น.21:25 VIP 32426รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
07:00 น.15:00 ป.1376รถทัวร์
14:00 น.22:00 VIP 32439รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย
07:00 น.14:30 ป.1365รถทัวร์
14:00 น.21:30 VIP 32426รถทัวร์
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) จ.พิษณุโลก – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:30 น.14:30 ป.1320รถทัวร์
10:45 น.16:45 ป.1320รถทัวร์
13:15 น.19:15 ป.1320รถทัวร์
17:00 น.23:00 ป.1320รถทัวร์
23:59 น.06:00 +1dป.1320รถทัวร์
22:10 น.04:10 +1dVIP 32426รถทัวร์
บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
11:15 น.19:15 ป.1365รถทัวร์
20:30 น.04:10 +1dVIP 32426รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จุดจอดรถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์ ระบบออนไลน์

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.วังทอง, จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา, จุดจอดบ้านทรัพย์ไพรวัลย์, จุดจอดบ้านแยง, บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2, บขส. พิษณุโลก, สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม), จุดจอด อ.เขาค้อ, จุดจอด ต.บ้านสวน, จุดจอดบ้านกง, จุดจอดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, บขส. สุโขทัย, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาเที่ยวรถได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วพิษณุโลกยานยนต์

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์พิษณุโลกยานยนต์ ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

พิษณุโลกยานยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
โทร 02-9362924 , 02-9362925
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) บริษัท
โทร 055-302021 , 055-302022
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วพิษณุโลกยานยนต์

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์พิษณุโลกยานยนต์

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์พิษณุโลกยานยนต์ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถพิษณุโลกยานยนต์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านแยง จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านสวน จ.สุโขทัย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกง จ.สุโขทัย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย

สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) จ.พิษณุโลก – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวก เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์ ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วพิษณุโลกยานยนต์ ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *