ประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถจังหวัด กรุงเทพ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, โดยมีจุดจอดที่สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์คือ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด ต.ประทาย, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย, จุดจอด อ.วาปีปทุม, จุดจอดเกษตรวิสัย, สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร, สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ, จุดจอด กม.0,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ประหยัดทัวร์ ต้องทำอย่างไร?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ ประหยัดทัวร์ ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์ประหยัดทัวร์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์ประหยัดทัวร์

ตารางเดินรถ ประหยัดทัวร์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

ประหยัดทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา
07:30 น.11:50 ป.1420รถทัวร์
08:00 น.12:20 ป.1420รถทัวร์
18:30 น.22:50 ป.1420รถทัวร์
20:00 น.00:20 +1dป.1420รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
07:30 น.12:30 ป.1420รถทัวร์
08:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
18:30 น.23:30 ป.1420รถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dป.1420รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
07:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
08:00 น.14:00 ป.1420รถทัวร์
09:00 น.15:00 ป.1420รถทัวร์
18:30 น.00:30 +1dป.1420รถทัวร์
20:00 น.02:00 +1dป.1420รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
08:00 น.14:30 ป.1420รถทัวร์
20:00 น.02:30 +1dป.1420รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
07:00 น.14:00 ป.1420รถทัวร์
09:00 น.16:00 ป.1420รถทัวร์
18:30 น.01:30 +1dป.1420รถทัวร์
20:00 น.03:00 +1dป.1420รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
07:00 น.15:00 ป.1420รถทัวร์
09:00 น.17:00 ป.1420รถทัวร์
18:30 น.02:30 +1dป.1420รถทัวร์
20:00 น.04:00 +1dป.1420รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
07:00 น.14:30 ป.1420รถทัวร์
09:00 น.16:30 ป.1420รถทัวร์
18:30 น.02:00 +1dป.1420รถทัวร์
20:00 น.03:30 +1dป.1420รถทัวร์
จุดจอด กม.0 จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
09:30 น.14:00 ป.1420รถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dป.1420รถทัวร์
21:30 น.01:00 +1dป.102:00รถทัวร์
จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
09:40 น.14:00 ป.1420รถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dป.1420รถทัวร์
21:40 น.02:00 +1dป.1420รถทัวร์
จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
08:30 น.14:00 ป.1420รถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dป.1420รถทัวร์
20:30 น.02:00 +1dป.1420รถทัวร์
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
07:40 น. ป.1420รถทัวร์
08:00 น.14:00 ป.1420รถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dป.1420รถทัวร์
20:00 น.02:00 +1dป.1420รถทัวร์
จุดจอด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:30 น.14:00 ป.1420รถทัวร์
19:30 น.02:00 +1dป.1420รถทัวร์
จุดจอดเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dป.1420รถทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dป.1420รถทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.13:00 ป.1420รถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dป.1420รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จุดจอดรถทัวร์ประหยัดทัวร์ ระบบออนไลน์

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์ประหยัดทัวร์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด ต.ประทาย, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย, จุดจอด อ.วาปีปทุม, จุดจอดเกษตรวิสัย, สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร, สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ, จุดจอด กม.0, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาเที่ยวรถได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วประหยัดทัวร์

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ประหยัดทัวร์ ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

ประหยัดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
โทร 0-2936-0496
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 089-2443206
จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
โทร 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2
โทร 089-2443206
จุดจอดปากแซง อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
โทร 089-2443206
จุดจอดท่าชุมพวง ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ท่าชุมพวง
โทร 064-837-0389
จุดจอด กม.0 ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์กม.0
โทร 080-732-8674
จุดจอดเกษตรวิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์เกษตรวิสัย
โทร 063-748-1863
จุดจอดวาปีปทุม ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์วาปีปทุม
โทร 089-771-0322
จุดจอดประทาย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 081-977-7845
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 080-050-9054
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วประหยัดทัวร์

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ประหยัดทัวร์

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ประหยัดทัวร์ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถประหยัดทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

จุดจอด กม.0 จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวก เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์ประหยัดทัวร์ ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วประหยัดทัวร์ ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *