บุษราคัมทัวร์

บุษราคัมทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถจังหวัด กรุงเทพ, เชียงราย, เชียงใหม่, นครราชสีมา, น่าน, บุรีรัมย์, พะเยา, พิษณุโลก, แพร่, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ลำปาง, ลำพูน, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, โดยมีจุดจอดที่สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์คือ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.พาน, จุดจอด อ.แม่จัน, จุดจอดบ้านดู่, จุดจอดแม่ฟ้าหลวง, จุดจอดห้วยไคร้, บขส. เชียงราย แห่งที่ 2, บขส. แม่สาย, จุดจอด อ.เชียงดาว, จุดจอด อ.ฝาง, จุดจอดไชยปราการ, จุดจอดบ้านท่าตอน, บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต), จุดจอด ต.ประทาย, จุดจอด อ.โนนแดง, จุดจอด เวียงสา, บขส. น่าน, จุดจอด กม.ศูนย์, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอด อ.แม่ใจ, บขส. พะเยา, จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก, บขส. พิษณุโลก, จุดจอด อ.ร้องกวาง, จุดจอดไผ่โทน, จุดจอดแม่หล่าย, จุดจอดร้องเข็ม, บขส. แพร่, จุดจอด อ.ป่าติ้ว, บขส. ยโสธร, จุดจอดเกษตรวิสัย, จุดจอด อ.ห้างฉัตร, จุดจอด อ.เถิน, จุดจอดสามแยกดอยติ, จุดจอด อ.ท่าบ่อ, จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่, จุดจอด อ.สังคม, บขส. หนองคาย, จุดจอดกุดกระสู้, จุดจอดกุดดินจี่, จุดจอดนากลาง, จุดจอดนาคำไฮ, จุดจอดนาด่าน, บขส. หนองบัวลำภู, บขส. อำนาจเจริญ, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอดแยกสามเหลี่ยม, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, จุดจอด อ.เด่นชัย, บขส. อุตรดิตถ์, จุดจอด อ.เขมราฐ, จุดจอดบ้านไทรงาม, จุดจอดบ้านบก, จุดจอดหนองผือ, จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา, โรงพยาบาลอำนาจเจริญ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บุษราคัมทัวร์ ต้องทำอย่างไร?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ บุษราคัมทัวร์ ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์บุษราคัมทัวร์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์บุษราคัมทัวร์

ตารางเดินรถ บุษราคัมทัวร์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

บุษราคัมทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พาน จ.เชียงราย
18:30 น.06:10 +1dม.4 พ758รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย
18:30 น.07:35 +1dม.4 พ783รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดู่ จ.เชียงราย
18:30 น.07:05 +1dม.4 พ783รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
18:30 น.07:15 +1dม.4 พ783รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย
18:30 น.07:50 +1dม.4 พ815รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย
18:30 น.06:50 +1dม.4 พ773รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แม่สาย จ.เชียงราย
18:30 น.08:05 +1dม.4 พ815รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
18:30 น.06:00 +1dม.4 พ758รถทัวร์
19:30 น.07:00 +1dม.4 พ758รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
18:30 น.06:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
19:30 น.07:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่
18:30 น.06:10 +1dม.4 พ834รถทัวร์
19:30 น.07:10 +1dม.4 พ834รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่
18:30 น.07:00 +1dม.4 พ857รถทัวร์
19:30 น.08:00 +1dม.4 พ857รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่
18:30 น.04:45 +1dม.4 พ693รถทัวร์
19:30 น.05:45 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา
20:00 น.00:05 +1dม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
20:00 น.23:45 ม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด เวียงสา จ.น่าน
14:30 น.23:30 ป.1662รถทัวร์
20:30 น.05:30 +1dป.1662รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. น่าน จ.น่าน
14:30 น.00:00 +1dป.1662รถทัวร์
20:30 น.06:00 +1dป.1662รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด กม.ศูนย์ จ.บุรีรัมย์
20:00 น.01:20 +1dม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
20:00 น.01:40 +1dม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่ใจ จ.พะเยา
18:30 น.05:50 +1dม.4 พ758รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พะเยา จ.พะเยา
18:30 น.05:15 +1dม.4 พ689รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
14:30 น.20:30 ป.1546รถทัวร์
20:30 น.02:30 +1dป.1546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
18:30 น.23:40 ม.4 พ546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่
18:30 น.03:00 +1dม.4 พ573รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไผ่โทน จ.แพร่
14:30 น.23:00 ป.1662รถทัวร์
20:30 น.05:00 +1dป.1662รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแม่หล่าย จ.แพร่
14:30 น.22:45 ป.1573รถทัวร์
20:30 น.04:45 +1dป.1573รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดร้องเข็ม จ.แพร่
14:30 น.23:05 ป.1662รถทัวร์
20:30 น.05:05 +1dป.1662รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แพร่ จ.แพร่
14:30 น.22:30 ป.1546รถทัวร์
18:30 น.02:30 +1dม.4 พ546รถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dป.1546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
20:00 น.04:45 +1dม.4 พ567รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
20:00 น.04:20 +1dม.4 พ567รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
20:00 น.02:50 +1dม.4 พ470รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
18:30 น.03:45 +1dม.4 พ693รถทัวร์
19:30 น.04:45 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง
18:30 น.02:30 +1dม.4 พ596รถทัวร์
19:30 น.03:30 +1dม.4 พ596รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน
18:30 น.04:10 +1dม.4 พ693รถทัวร์
19:30 น.05:10 +1dม.4 พ693รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
20:30 น.06:35 +1dป.1630รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
20:30 น.06:55 +1dป.1630รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย
20:30 น.07:55 +1dป.1664รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย
19:30 น.05:00 +1dป.1630รถทัวร์
20:30 น.06:00 +1dป.1630รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.03:30 +1dม.1ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.03:15 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนากลาง จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.02:45 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.02:15 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.03:45 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
19:45 น.01:45 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
20:00 น.05:15 +1dม.4 พ567รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
19:45 น.05:15 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
19:45 น.04:00 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี
19:45 น.04:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี
19:45 น.04:45 +1dม.1 ก750รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี
20:00 น.04:30 +1dป.1630รถทัวร์
20:30 น.05:20 +1dป.1473รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เด่นชัย จ.อุตรดิตถ์
14:30 น.22:00 ป.1546รถทัวร์
20:30 น.04:00 +1dป.1546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
18:30 น.01:25 +1dม.4 พ546รถทัวร์
14:30 น.21:25 ป.1546รถทัวร์
20:30 น.03:25 +1dป.1546รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
20:00 น.06:15 +1dม.4 พ634รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านไทรงาม จ.อุบลราชธานี
20:00 น.06:35 +1dม.4 พ666รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านบก จ.อุบลราชธานี
20:00 น.06:25 +1dม.4 พ666รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองผือ จ.อุบลราชธานี
20:00 น.05:50 +1dม.4 พ634รถทัวร์
จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.05:35 +1dม.4 พ783รถทัวร์
17:50 น.05:55 +1dป.1783รถทัวร์
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:45 น.05:35 +1dม.4 พ783รถทัวร์
18:05 น.05:55 +1dป.1783รถทัวร์
จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:10 น.05:35 +1dม.4 พ815รถทัวร์
17:30 น.05:55 +1dป.1815รถทัวร์
บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:15 น.05:35 +1dม.4 พ773รถทัวร์
18:35 น.05:55 +1dป.1773รถทัวร์
บขส. แม่สาย จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.05:35 +1dม.4 พ815รถทัวร์
17:20 น.05:55 +1dป.1815รถทัวร์
จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.07:30 +1dม.4 พ758รถทัวร์
19:30 น.08:00 +1dม.4 พ758รถทัวร์
จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.07:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
17:00 น.08:00 +1dม.4 พ834รถทัวร์
จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:45 น.07:30 +1dม.4 พ834รถทัวร์
18:15 น.08:00 +1dม.4 พ834รถทัวร์
จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
15:30 น.07:30 +1dม.4 พ857รถทัวร์
16:00 น.08:00 +1dม.4 พ857รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:15 น.07:30 +1dม.4 พ693รถทัวร์
20:30 น.07:45 +1dป.1693รถทัวร์
20:45 น.08:00 +1dม.4 พ693รถทัวร์
จุดจอด เวียงสา จ.น่าน – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.04:30 +1dป.1662รถทัวร์
บขส. น่าน จ.น่าน – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.04:30 +1dป.1662รถทัวร์
บขส. พะเยา จ.พะเยา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.05:35 +1dม.4 พ689รถทัวร์
20:20 น.05:55 +1dป.1689รถทัวร์
จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.04:30 +1dป.1573รถทัวร์
บขส. แพร่ จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:30 น.04:30 +1dป.1546รถทัวร์
จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:40 น.03:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.03:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.04:45 +1dป.1630รถทัวร์
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.04:45 +1dป.1630รถทัวร์
จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.04:45 +1dป.1664รถทัวร์
บขส. หนองคาย จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.04:45 +1dป.1630รถทัวร์
จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:30 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอดนากลาง จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.05:30 +1dม.1 ก703รถทัวร์
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.03:40 +1dม.4 พ634รถทัวร์
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.03:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
บขส. อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.03:40 +1dม.4 พ567รถทัวร์
จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:45 น.05:30 +1dม.1 ก750รถทัวร์
บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.04:45 +1dป.1630รถทัวร์
จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.03:40 +1dม.4 พ634รถทัวร์
จุดจอดบ้านไทรงาม จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:30 น.03:40 +1dม.4 พ666รถทัวร์
จุดจอดบ้านบก จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
16:20 น.03:40 +1dม.4 พ666รถทัวร์
จุดจอดหนองผือ จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.03:40 +1dม.4 พ634รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จุดจอดรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ ระบบออนไลน์

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์บุษราคัมทัวร์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.พาน, จุดจอด อ.แม่จัน, จุดจอดบ้านดู่, จุดจอดแม่ฟ้าหลวง, จุดจอดห้วยไคร้, บขส. เชียงราย แห่งที่ 2, บขส. แม่สาย, จุดจอด อ.เชียงดาว, จุดจอด อ.ฝาง, จุดจอดไชยปราการ, จุดจอดบ้านท่าตอน, บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต), จุดจอด ต.ประทาย, จุดจอด อ.โนนแดง, จุดจอด เวียงสา, บขส. น่าน, จุดจอด กม.ศูนย์, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอด อ.แม่ใจ, บขส. พะเยา, จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก, บขส. พิษณุโลก, จุดจอด อ.ร้องกวาง, จุดจอดไผ่โทน, จุดจอดแม่หล่าย, จุดจอดร้องเข็ม, บขส. แพร่, จุดจอด อ.ป่าติ้ว, บขส. ยโสธร, จุดจอดเกษตรวิสัย, จุดจอด อ.ห้างฉัตร, จุดจอด อ.เถิน, จุดจอดสามแยกดอยติ, จุดจอด อ.ท่าบ่อ, จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่, จุดจอด อ.สังคม, บขส. หนองคาย, จุดจอดกุดกระสู้, จุดจอดกุดดินจี่, จุดจอดนากลาง, จุดจอดนาคำไฮ, จุดจอดนาด่าน, บขส. หนองบัวลำภู, บขส. อำนาจเจริญ, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอดแยกสามเหลี่ยม, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, จุดจอด อ.เด่นชัย, บขส. อุตรดิตถ์, จุดจอด อ.เขมราฐ, จุดจอดบ้านไทรงาม, จุดจอดบ้านบก, จุดจอดหนองผือ, จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา, โรงพยาบาลอำนาจเจริญ, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, เชียงราย, เชียงใหม่, นครราชสีมา, น่าน, บุรีรัมย์, พะเยา, พิษณุโลก, แพร่, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ลำปาง, ลำพูน, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาเที่ยวรถได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบุษราคัมทัวร์

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บุษราคัมทัวร์ ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

บุษราคัมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
โทร 02-9363201, 02-5379007
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
โทร 02-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 081-4729959 , 065-5040154
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 054-741714,065-5040157
จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 054-781106 , 065-5040156
จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 065-5040155
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 042-451243 , 065-5040161
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 042-287149 , 065-5040152
จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 042-282155 , 065-5040151
จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 042-432223 , 065-5040160
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 042-461305 , 065-5040159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 042-249108 , 065-5040158
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 065-5040150
จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 042-364199
จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 061-6468702 , 095-6615646
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 089-416-1789
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 085-647-1411 , 094-6490378
จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 042-150066
จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 081-7299629
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
โทร 02-531-0960
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย
โทร 081-3580975 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 081-3580974 , 062-3107320
จุดจอดบ้านดู่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 087-1775331
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 092-2424604 , 094-8250652
จุดจอด อ.แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 085-032-5272
จุดจอดห้วยไคร้ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร 053-763034 , 092-182263
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบุษราคัมทัวร์

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บุษราคัมทัวร์

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บุษราคัมทัวร์ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบุษราคัมทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พาน จ.เชียงราย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดู่ จ.เชียงราย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แม่สาย จ.เชียงราย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด เวียงสา จ.น่าน

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. น่าน จ.น่าน

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด กม.ศูนย์ จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพุทไธสง จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่ใจ จ.พะเยา

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พะเยา จ.พะเยา

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบุษราคัมทัวร์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไผ่โทน จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแม่หล่าย จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดร้องเข็ม จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. แพร่ จ.แพร่

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนากลาง จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เด่นชัย จ.อุตรดิตถ์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านไทรงาม จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านบก จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองผือ จ.อุบลราชธานี

จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. แม่สาย จ.เชียงราย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดไชยปราการ จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด เวียงสา จ.น่าน – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. น่าน จ.น่าน – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. พะเยา จ.พะเยา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. แพร่ จ.แพร่ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. หนองคาย จ.หนองคาย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดนากลาง จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านไทรงาม จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านบก จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดหนองผือ จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวก เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วบุษราคัมทัวร์ ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *