บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถจังหวัด กรุงเทพ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, โดยมีจุดจอดที่สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์คือ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), จุดจอด อ.เทพสถิต, จุดจอดซับใหญ่, จุดจอดนายางกลัก, จุดจอดบ้านเขว้า, จุดจอดหนองบัวระเหว, บขส. ชัยภูมิ, จุดจอด อ.ด่านขุนทด, จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ต้องทำอย่างไร?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
ขอบคุณภาพ รถทัวร์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

ตารางเดินรถ บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
08:00 น.12:45 VIP 24292รถทัวร์
10:00 น.14:45 VIP 24292รถทัวร์
11:30 น.16:15 VIP 24292รถทัวร์
13:30 น.18:15 VIP 24292รถทัวร์
15:00 น.19:45 VIP 24292รถทัวร์
17:15 น.22:00 VIP 24292รถทัวร์
20:00 น.00:45 +1dVIP 24292รถทัวร์
23:00 น.03:45 +1dVIP 24292รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ
08:00 น.12:25 VIP 24292รถทัวร์
10:00 น.14:25 VIP 24292รถทัวร์
11:30 น.15:55 VIP 24292รถทัวร์
13:30 น.17:55 VIP 24292รถทัวร์
15:00 น.19:25 VIP 24292รถทัวร์
17:15 น.21:40 VIP 24292รถทัวร์
20:00 น.00:25 +1dVIP 24292รถทัวร์
23:00 น.03:25 +1dVIP 24292รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ
08:00 น.12:00 VIP 24261รถทัวร์
10:00 น.14:00 VIP 24261รถทัวร์
11:30 น.15:30 VIP 24261รถทัวร์
13:30 น.17:30 VIP 24261รถทัวร์
15:00 น.19:00 VIP 24261รถทัวร์
17:15 น.21:15 VIP 24261รถทัวร์
20:00 น.00:00 +1dVIP 24261รถทัวร์
23:00 น.03:00 +1dVIP 24261รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ จ.ชัยภูมิ
08:00 น.13:00 VIP 24292รถทัวร์
10:00 น.15:00 VIP 24292รถทัวร์
11:00 น.16:40 VIP 24292รถทัวร์
11:30 น.16:30 VIP 24292รถทัวร์
13:30 น.18:30 VIP 24292รถทัวร์
15:00 น.20:00 VIP 24292รถทัวร์
17:15 น.22:15 VIP 24292รถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dVIP 24292รถทัวร์
21:00 น.02:40 +1dVIP 24292รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dVIP 24292รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ
08:00 น.12:15 VIP 24261รถทัวร์
10:00 น.14:15 VIP 24261รถทัวร์
11:30 น.15:45 VIP 24261รถทัวร์
13:30 น.17:45 VIP 24261รถทัวร์
15:00 น.19:15 VIP 24261รถทัวร์
17:15 น.21:30 VIP 24261รถทัวร์
20:00 น.00:15 +1dVIP 24261รถทัวร์
23:00 น.03:15 +1dVIP 24261รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
11:00 น.14:40 ป.1221รถทัวร์
21:00 น.00:40 +1dป.1221รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
11:00 น.15:30 ป.1268รถทัวร์
21:00 น.01:30 +1dป.1268รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนายางกลัก จ.ชัยภูมิ
11:00 น.15:10 ป.1248รถทัวร์
21:00 น.01:10 +1dป.1248รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
11:00 น.16:20 ป.1300รถทัวร์
21:00 น.02:20 +1dป.1300รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
11:00 น.16:00 ป.1277รถทัวร์
21:00 น.02:00 +1dป.1277รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
08:00 น.13:00 VIP 24292รถทัวร์
10:00 น.15:00 VIP 24292รถทัวร์
11:00 น.16:40 VIP 24292รถทัวร์
11:30 น.16:30 VIP 24292รถทัวร์
13:30 น.18:30 VIP 24292รถทัวร์
15:00 น.20:00 VIP 24292รถทัวร์
17:15 น.22:15 VIP 24292รถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dVIP 24292รถทัวร์
21:00 น.02:40 +1dVIP 24292รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dVIP 24292รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
08:00 น.11:20 VIP 24227รถทัวร์
10:00 น.13:20 VIP 24227รถทัวร์
11:30 น.14:50 VIP 24227รถทัวร์
13:30 น.16:50 VIP 24227รถทัวร์
15:00 น.18:20 VIP 24227รถทัวร์
17:15 น.20:35 VIP 24227รถทัวร์
20:00 น.23:20 VIP 24227รถทัวร์
23:00 น.02:20 +1dVIP 24227รถทัวร์
จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:30 น.12:00 VIP 24292รถทัวร์
08:45 น.13:15 VIP 24292รถทัวร์
10:15 น.14:45 VIP 24292รถทัวร์
11:15 น.15:45 VIP 24292รถทัวร์
12:15 น.16:45 VIP 24292รถทัวร์
14:30 น.19:00 VIP 24292รถทัวร์
17:30 น.22:00 VIP 24292รถทัวร์
23:30 น.04:00 +1dVIP 24292รถทัวร์
จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:45 น.12:00 VIP 24292รถทัวร์
09:00 น.13:15 VIP 24292รถทัวร์
10:30 น.14:45 VIP 24292รถทัวร์
11:30 น.15:45 VIP 24292รถทัวร์
12:30 น.16:45 VIP 24292รถทัวร์
14:45 น.19:00 VIP 24292รถทัวร์
17:45 น.22:00 VIP 24292รถทัวร์
23:45 น.04:00 +1dVIP 24292รถทัวร์
จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:15 น.12:00 VIP 24292รถทัวร์
08:30 น.13:15 VIP 24292รถทัวร์
10:00 น.14:45 VIP 24292รถทัวร์
11:00 น.15:45 VIP 24292รถทัวร์
12:00 น.16:45 VIP 24292รถทัวร์
12:00 น.17:40 ป.1308รถทัวร์
14:15 น.19:00 VIP 24292รถทัวร์
17:15 น.22:00 VIP 24292รถทัวร์
23:15 น.04:00 +1dVIP 24292รถทัวร์
21:00 น.02:40 +1dป.1308รถทัวร์
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:55 น.12:00 VIP 24261รถทัวร์
09:10 น.13:15 VIP 24261รถทัวร์
10:40 น.14:45 VIP 24261รถทัวร์
11:40 น.15:45 VIP 24261รถทัวร์
12:40 น.16:45 VIP 24261รถทัวร์
14:55 น.19:00 VIP 24261รถทัวร์
17:55 น.22:00 VIP 24261รถทัวร์
23:55 น.04:00 +1dVIP 24261รถทัวร์
จุดจอด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
14:00 น.17:40 ป.1221รถทัวร์
23:00 น.02:40 +1dป.1221รถทัวร์
จุดจอดซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
13:00 น.17:40 ป.1268รถทัวร์
22:00 น.02:40 +1dป.1268รถทัวร์
จุดจอดนายางกลัก จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
13:20 น.17:40 ป.1248รถทัวร์
22:20 น.02:40 +1dป.1248รถทัวร์
จุดจอดบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
12:20 น.17:40 ป.1300รถทัวร์
21:20 น.02:40 +1dป.1300รถทัวร์
จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
13:35 น.17:40 ป.1248รถทัวร์
22:35 น.02:40 +1dป.1248รถทัวร์
จุดจอดหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
12:40 น.17:40 ป.1277รถทัวร์
21:40 น.02:40 +1dป.1277รถทัวร์
บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.12:00 VIP 24292รถทัวร์
08:15 น.13:15 VIP 24292รถทัวร์
09:45 น.14:45 VIP 24292รถทัวร์
10:45 น.15:45 VIP 24292รถทัวร์
11:45 น.16:45 VIP 24292รถทัวร์
12:00 น.17:40 VIP 24292รถทัวร์
14:00 น.19:00 VIP 24292รถทัวร์
17:00 น.22:00 VIP 24292รถทัวร์
21:00 น.02:40 +1dป.1308รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dVIP 24292รถทัวร์
จุดจอด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:20 น.12:00 VIP 24227รถทัวร์
09:35 น.13:15 VIP 24227รถทัวร์
11:05 น.14:45 VIP 24227รถทัวร์
12:05 น.15:45 VIP 24227รถทัวร์
13:05 น.16:45 VIP 24227รถทัวร์
15:20 น.19:00 VIP 24227รถทัวร์
18:20 น.22:00 VIP 24227รถทัวร์
00:20 น.04:00 +1dVIP 24227รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จุดจอดรถทัวร์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ระบบออนไลน์

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), จุดจอด อ.เทพสถิต, จุดจอดซับใหญ่, จุดจอดนายางกลัก, จุดจอดบ้านเขว้า, จุดจอดหนองบัวระเหว, บขส. ชัยภูมิ, จุดจอด อ.ด่านขุนทด, จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาเที่ยวรถได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

เทียนไชยแอร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
โทร 08-1266-9930
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
โทร 0-4482-3111
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนายางกลัก จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดนายางกลัก จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวก เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วบริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *