จองตั๋วรถทัวร์ บุรีรัมย์ | รถทัวร์ ไป จ.บุรีรัมย์ | จองตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก

จองตั๋วรถทัวร์ เส้นทางเดินรถทัวร์ จ.บุรีรัมย์ แสดงข้อมูลจากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไปจังหวัด บุรีรัมย์ พบว่ามีบริษัททัวร์ บุษราคัมทัวร์, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, ภูกระดึงทัวร์, สวัสดีสุรินทร์, กันทรลักษ์ทัวร์, ประหยัดทัวร์, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ป.1, วิไอพี 32, ม.4 ข,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไปบุรีรัมย์

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(บุรีรัมย์) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที

จุดลงรถทัวร์ จ. บุรีรัมย์ จากระบบออนไลน์

จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงจังหวัดบุรีรัมย์ มีจุดจอดดังนี้ : จุดจอด กม.ศูนย์, จุดจอด ลำปลายมาศ, จุดจอด อ.สตึก, จุดจอดกระสัง, จุดจอดนางรอง, จุดจอดประโคนชัย, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด, จุดจอดหนองกี่, บขส. บุรีรัมย์,

การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

ตารางเดินรถระบบจองตั๋วออนไลน์รถทัวร์ไป จ.บุรีรัมย์

ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด กม.ศูนย์
20:00 น.01:20 +1dม.4 พ470บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ลำปลายมาศ
09:00 น.14:19 ป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:30 น.01:25 +1dป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.01:49 +1dป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.สตึก
20:30 น.03:10 +1dVIP 32487ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดกระสัง
09:00 น.14:35 ป.1334บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:30 น.02:10 +1dป.1334บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.02:05 +1dป.1334บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดนางรอง
07:40 น.12:20 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.13:06 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:40 น.00:20 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:15 น.00:56 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
21:30 น.01:36 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
12:45 น.17:15 ม.4 พ428สวัสดีสุรินทร์รถทัวร์
19:30 น. ม.4 ข463กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
20:00 น.00:40 +1dม.4 ข463กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
21:35 น.03:05 +1dVIP 32565ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดประโคนชัย
07:40 น.12:50 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.13:47 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:40 น.00:50 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:15 น.01:26 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
21:30 น.02:17 +1dป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
12:45 น.17:35 ม.4 พ428สวัสดีสุรินทร์รถทัวร์
21:45 น.02:35 +1dม.4 พ428สวัสดีสุรินทร์รถทัวร์
19:30 น. ม.4 ข463กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dม.4 ข463กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
21:35 น.03:25 +1dVIP 32565ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดพุทไธสง
07:30 น.12:30 ป.1420ประหยัดทัวร์รถทัวร์
08:00 น.13:00 ป.1420ประหยัดทัวร์รถทัวร์
18:30 น.23:30 ป.1420ประหยัดทัวร์รถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dป.1420ประหยัดทัวร์รถทัวร์
20:00 น.01:40 +1dม.4 พ470บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด
20:30 น.02:50 +1dVIP 32487ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองกี่
07:40 น.11:40 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:40 น.23:40 ป.1327บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
12:45 น.16:45 ม.4 พ428สวัสดีสุรินทร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. บุรีรัมย์
09:00 น.14:50 ป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:30 น.01:44 +1dป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.02:20 +1dป.1293บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
นครราชสีมา แห่งที่ 2-บขส. บุรีรัมย์
14:34 น.16:14 ป.1124บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
00:04 น.01:44 ป.1124บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์บุรีรัมย์ จุดจอดรถทัวร์ จุดจอด กม.ศูนย์, จุดจอด ลำปลายมาศ, จุดจอด อ.สตึก, จุดจอดกระสัง, จุดจอดนางรอง, จุดจอดประโคนชัย, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด, จุดจอดหนองกี่, บขส. บุรีรัมย์, ค้นเมื่อปี 2566

รถทัวร์ไปบุรีรัมย์

ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไปบุรีรัมย์ มีช่องทางดังนี้

  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
  • 7-Eleven
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • เคาน์เตอร์ Big C

. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.

โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง

ผู้โดยสารท่านใดต้องการเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ ลงรถที่จุดจอด จุดจอด กม.ศูนย์, จุดจอด ลำปลายมาศ, จุดจอด อ.สตึก, จุดจอดกระสัง, จุดจอดนางรอง, จุดจอดประโคนชัย, จุดจอดพุทไธสง, จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด, จุดจอดหนองกี่, บขส. บุรีรัมย์, สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์บุษราคัมทัวร์, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, ภูกระดึงทัวร์, สวัสดีสุรินทร์, กันทรลักษ์ทัวร์, ประหยัดทัวร์, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *